Mieszkanie na wynajem Najnowsze

Sprawdź, jakie są obowiązki wynajmującego

24 maja 2019

Inwestycja w nieruchomości to niezmiennie jedno z najlepszych rozwiązań w kontekście lokaty kapitału. Wiele osób decyduje się na zakup mieszkania, by następnie korzystać z dochodu pasywnego, jaki generuje jego wynajęcie. Jeżeli niedługo będziecie należeć do tego grona lub właśnie do niego dołączyliście, z tego tekstu dowiecie się, jak wyglądają wasze obowiązki (i prawa).

O tym, co leży po stronie wynajmującego

Podstawą podziału obowiązków i przysługujących praw jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów. To na niej bazuje umowa, którą podpiszecie z najemcą.

Przede wszystkim, jako wynajmujący, zobowiązujecie się do wydania lokalu w stanie zgodnym z ustaleniami na czas określony lub nieokreślony. Przez ten okres będziecie zobligowani do utrzymania tego stanu (czyli zapewnienia dostępu i zachowania czystości oraz porządku do wspólnych dla wszystkich mieszkańców pomieszczeń oraz sprzętów). Ważnym elementem jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zawiera on ustalenia dotyczące stanu technicznego wszystkich instalacji, należy przeprowadzić też pomiar liczników. Ten dokument jest podstawą rozliczeń przy zwrocie lokalu, gdy umowa dobiegnie końca, a wy będziecie rozstawać się z aktualnym najemcą.

Po Waszej stronie leży również przystosowanie mieszkania tak, aby nadawało się do użytku. Oznacza to zapewnienie dostępu do prądu, wody i innych mediów. Instalacje muszą być w pełni sprawne.

Kiedy coś się popsuje…

Inną bardzo ważną kwestią są naprawy. Wszak w trakcie eksploatacji awarie i usterki są nieuniknione. Możemy podzielić je na takie, którymi obciąża się najemcę i takie, których koszty naprawy będziecie musiał ponieść właściciel. Do tej drugiej kategorii należą:

● naprawa oraz wymiana wszystkich elementów związanych z instalacjami – czyli instalacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, gazowej, ciepłej wody, ogrzewania centralnego oraz anteny zbiorczej; przy tym warto pamiętać, że zapis ten nie dotyczy wyposażenia, takiego jak armatura, czy osprzęt do odbierania sygnału telewizyjnego (wyjątek stanowią grzejniki, ponieważ naprawa lub wymiana wchodzi w zakres obowiązków),

● naprawa oraz wymiana elementów związanych z podstawowym wykończeniem odpowiadającym za komfort i bezpieczeństwo najemcy – do tej kategorii należy stolarka okienna i drzwiowa, a także posadzki, podłogi, wykładziny itp.

Mieszkania Gorzów

Wynajmujący też mają swoje prawa

Oczywiście bycie wynajmującym to nie tylko obowiązki, ale również prawa. Ich znajomość i respektowanie pozwala na zdrową relację z najemcą oraz skonstruowanie umowy w taki sposób, by maksymalnie zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami lub jego nieuczciwym zachowaniem.

Podstawowe prawo dotyczy zabezpieczenia zarówno samego mieszkania, pokrycia należności za wynajem oraz rzeczy ruchomych należących do właściciela apartamentu. Zawarcie umowy można uzależnić od kaucji (której wysokość nie może przekroczyć wysokości 12 czynszów miesięcznych) oraz zastawu, o wysokości adekwatnej do pozostawionych w mieszkaniu rzeczy (meble, elektronika itp).

Prawnie ustalone są również inne aspekty finansowe – okres wypowiedzenia, po którym można podnieść opłaty za czynsz, a także okres i warunki wypowiedzenia umowy.

Ustawa również odnosi się do sytuacji, gdy najemca dokonał nieuzgodnionych ulepszeń w obrębie nieruchomości. Macie wtedy prawo zachować je za dopłatą lub żądać przywrócenia stanu pierwotnego.

Podsumowując, wynajem mieszkania to doskonały sposób na stały comiesięczny dochód. Przestrzegając swoich praw i obowiązków, oraz uwzględniając je w umowie z lokatorami, minimalizujesz ryzyko kłopotów.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply